Jockin Arputham og Shack/Slum Dwellers International (SDI) er foreslått til Nobels Fredspris for 2014

Jockin Arputham

Jockin Arputham og Shack/Slum Dwellers International (SDI) er foreslått til Nobels Fredspris for 2014 av
den svenske sivil- og boligminister Stefan Attefall med politisk støtte fra Norge og Sør Afrika. SDI med ut-
gangspunkt i India, er et nettverk for land- og husløse som opererer i 33 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Lederen, Jockin Arputham startet med å organisere fortausbeboere i Mumbai, og SDI er nå den største og fremste internasjonale organisasjonen som kjemper for en mer rettferdig og beboerstyrt byutvikling.

Kampen mot ulikheter i byene har stått øverst på agendaen for SDI i over tyve år, og arbeidet har skjedd gjennom å organisere de fattigste av de fattige i sentrale byområder – for det meste kvinner. Jockin Arputham har vært en framtredende aktivist mot trakassering og tvangsflytting og for mer inkluderende bymiljøer i nærmere femti år.

En av de SDI jobber tettest sammen med når det gjelder bygging av nye boliger for fattige og forbedring av eksisterende bymiljøer er den britiske organisasjonen Homeless International, altså en av Shelter Norways stiftere og samarbeidspartnere. Innen internasjonalt utviklingsarbeid har byproblemene i land i Sør meget liten plass, og forhåpentligvis kan denne nominasjonen bidra til større oppmerksomhet omkring fattigdom i by og hjemløshet.

Om Jockin Arputham og SDI når fram i konkurransen får vi vite i november når fredsprisvinneren presenteres; foreløpig ønsker vi til lykke med en meget velfortjent nominasjon.
Les engelsk versjon her