WAT-Human Settlement Trust I Tanzania har bygd 600 boliger for fattige og lavinntektsgrupper

WAT-Human Settlement Trust har bygd 600 boliger i Dar-es-Salaam for fattige og lavinntektsgrupper og tilbyr gunstig lånefinansiering. Boligene er på ett- og to rom pluss et lite rom til toalett/dusj og kan bygges på etter hvert som familien vokser og har råd til dette. Det er særlig kvinner (56%) som tar opp lån til bolig. Over 2000 familier står på WAT-HSTs venteliste for egen bolig.

Les WAT-HST sin årsrapport for 2014 her

WAT-HST-2014-ANNUAL-REPORT_WEB-FORMAT-11