National Cooperative Housing Union (NACHU)

National Cooperative Housing Union (NACHU) i Kenya er en landsdekkende og demokratisk styrt medlems-
organisasjon for boligkooperativer. NACHU har 500 aktive kooperativer og til sammen over 100 000 medlemmer. AL Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL), som er NACHUs søsterorganisasjon, har samarbeidet med NACHU siden 2004. Shelter Norway overtar dette viktige samarbeidet fra 2013.

NACHUs visjon

NACHUs visjon er å ha en ledende rolle i Kenya for å gi lavinntektsgrupper tilgang til gode boliger gjennom kooperativ organisering. NACHU bidrar med opplæring i demokratisk ledelse av kooperativer, teknisk ekspertise på boligbygging og utbedring, samt tilbyr økonomisk bistand gjennom låne- og spareordninger.

Mikrofinans

NACHU har utviklet egen mikrofinansvirksomhet for boligformål, og har nå rundt 15 000 medlemmer som sparer med en total sparekapital på 6 millioner. Låneporteføljen er på vel 20 mill.

Boligbygging

I tillegg til å gi teknisk bistand til kooperativer ved selvbygging, er NACHU også byggherre på vegne av kooperativer, og har som mål å bygge 700 boliger i året. 500 boliger er under oppføring hittil i 2013, hvorav tre prosjekter er ferdigstilt første halvår. Ett av disse, som er typisk for det NACHU nå bygger, er et boligområde 30 km øst for Nairobi, kalt Royal Housing Project, hvor det er bygget 50 tomannsboliger, hver på 23 kvm. Området har fått interne veier og alle boligene har vann fra borehull og avløp til septiktank. Kostnad er rundt kr. 30 000 per bolig. Dette er såkalte oppstartsboliger, hvor det er muligheter for utvidelse over tid.

NACHU eier selv et tomteområde i nabokommunen til Nairobi og har startet et utbyggingsprosjekt med 300 boenheter, tomannsboliger og 4 etasjes blokker som bygges ut i etapper, og selges til markedspris som ledd i å generere egne inntekter.

Anerkjennelse

NACHU er anerkjent som den viktigste boligorganisasjonen for lav– og middelinntektsgrupper både i Kenya og i regionen. NACHU brukes bl.a. som rådgiver for offentlige og private boliginstanser i Tanzania og Uganda. Offisielle boligrepresentanter fra Zimbabwe og Sør-Afrika har også besøkt NACHU.

Samarbeidet med Shelter Norway

Samarbeidet med Shelter Norway bidrar til å styrke NACHU som medlemsorganisasjon, blant annet gjennom utvikling av tjenester til medlemmene og med mål om å gå i økonomisk balanse. Samarbeidet bidrar også til organisering og opplæring av medlemskooperativene slik at de kan ivareta sine boliginteresser  på en bærekraftg og demokratisk måte (good governace).

artikkelbilde_kenya_1