OM SHELTER NORGE

Shelter Norway er en reativ nystiftelse som støtter fattige grupper i deres arbeid for å bedre bolig og bolig, og dermed skape en bedre fremtid for seg og sin familie. Shelter Norge er den eneste norske organisasjonen innen utviklingssamarbeid som har slum- og boligproblematikk som hovedfokus. Hytter er mer enn et hus: det er en plass for privatliv, økonomisk aktivitet, sosial omsorg og personlig oppfyllelse.
Vi tror på bærekraftige løsninger på boliger for fattige kan nås hvis folk får tilgang til land, finansiering, informasjon, organisasjon og teknologi – og hvis de har en mulighet til å spille en ledende rolle i å utforme løsninger som fungerer for dem.

Stiftelsen Shelter Norway

Shelter Norway er stiftet av norske boligbyggelag med Bergen og Omegn Boligbyggelag som den største av stifterne med 60 000 medlemmer og deretter Larvik boligbyggelag med 10 000 medlemmer. I tillegg er Homeless International (UK) en viktig nord-partner og stifter, as well as academia at NTNU, Department of Construction, Engineering and Management. Stiftelsen was founded in October 2012 and continues 20 years development cooperation after Norske Boligbyggelag (NBBL). Arbeidet drives gjennom samarbeid med boligorganisasjoner i Sør som har slumboere og fattige som målgruppe og med utgangspunkt i kooperative prinsipper og verdier. Stiftelsen receives support from norske boligbyggelag and Norad till om 2016.

STYRET

Styreleder: Alise Myhre, Larvik boligbyggelag
Øvrige styremedlemmer: May Sommerfelt, tidligere daglig leder Shelter Norge
Erlend Sigvalsen,  NCG 
Berit Nordahl, NMBU / NIBR
Jan Skjeve, tidligere økonomisjef  i NBBL /Internasjonale spørsmål

Stiftelsens merverdi i prosjektene

Boligbyggelag og institusjoner tilknyttet Shelter Norway er potensielle rådgivere og samarbeidspartnere for boligorganisasjonene i Sør. Representanter fra WAT ​​Human Settlement Trust i Tanzania besøkte Larvik boligbyggelag (LABO) i 2012, og uttrykte at besøket var spesielt relevant da LABO var en boligorganisasjon av en størrelse de kunne forholde seg til. NACHU besøkte i oktober 2014 OBOS, USBL og BOB og sa at besøket var strategisk viktig for de veivalg og utfordringer de nå står overfor.

Shelter Norway har stor kontaktflate

Shelter Norge er med i et internasjonalt nettverk som arrangerer de få internasjonale organisasjonene som arbeider med bolig til fattige i Sør, og det er inngått en intensjonsavtale om samarbeid og samordning mellom Reall (UK), Rooftops Canada, We Effect (Sverige) og Shelter Norway.

Shelter Norge har kontor i samme bygning som Norske boligbyggelag og kan trekke 60 års erfaring med «den norske boligmodellen», i tillegg til 20 års utviklingssamarbeid. The competence and the professional network that has been built is being continued.