STØTT OSS

Shelter Norway har fått Norads anerkjennelse gjennom en treårs avtale med støtte til partner-
organisasjonene i Tanzania, Kenya og Zimbabwe. Det kreves minimum 10% egenandel. Nå er denne perioden over og Shelter Norway arbeider for å kunne videreføre et arbeid i Kenya, med forvaltning av boliger som hovedinnsatsområde. For å få til dette trenger stiftelsen støttemidler fra ulike samarbeidspartnere. Norad avsluttet samarbeidet med de miste organisasjonene til tross for gode evalueringer.

Shelter Norway er avhengig av støttemidler for å kunne videreføre utviklingssamarbeidet.

Gjennom å støtte Shelter Norway kan du bidra til at fattige familier får en verdig bolig og trygt bomiljø.
Se eksempler på hvordan dette forbedrer livet til familier og enkeltpersoner her:

Gjennom å støtte Shelter Norway kan du bidra til utvikling av lokale boligorganisasjoner som er i stand til å videreføre en bærekraftig boligsektor for lavinntektsgrupper i fattige land i Afrika.

Vi har kalt de som vil støtte oss over en treårs periode for ShelterPartner, og de som vil bidra med et engangsbeløp for ShelterVenn.

Alle som støtter Shelter Norway kan få logoen sin på vår hjemmeside og anledning til å benytte vår logo på sin hjemmeside.

Vi planlegger studieturer for de som støtter oss til prosjekter og partnere i Afrika.

 

Ta kontakt med vårt  styre ved Alise Myhre, styreleder eller tidligere daglig leder  i Shelter Norway May Sommerfelt dersom du er interessert i å støtte oss eller ønsker å vite mer om vårt arbeid.

Alise Myhre,
alise@labo.no
Mob: +47 952 43 524

May Sommerfelt
Mob:  +47 915 45 998
www.shelternorway.no