Historie

“Women Advancement Trust” ble startet i 1989 for å støtte kvinners rettigheter, og hadde bl.a. stor påvirkning på en lovendring som ga kvinner rett til å eie land. Grunnlegger av organisasjonen og drivkraft gjennom mange år var Tabitha Siwale, tidligere boligminister i Tanzania under President Julius Nyerere. Organisasjonen ble etter hvert mer og mer involvert i boliger for fattige og i 2005 ble navnet endret til “WAT- Human Settlements Trust” (WAT-HST). NBBL startet samarbeid med WAT-HST i 2003. Shelter Norway har overtatt og viderefører dette fra 2013.

Eiendom

Som et rent nybrottsarbeid har WAT- HST administrert oppmåling av 1400 tomteparseller i det uformelle bo-
settingsområdet Hanna Nassif i Dar-es-Salaam. Beboerne kan nå søke myndighetene om å få utstedt skjøte på tomta si. Dette er det første i sitt slag i et tett byområde i Tanzania. WAT- HST har påtatt seg et tilsvarende arbeid som betalt oppdrag for Verdensbanken i nye uformelle byområder.

artikkelbilde_tanzania_4

FINANSIERING

WAT- HST var i 1998 initiativtaker til WAT SACCOS (Savings and credit cooperatives), en «Sparebank» som har hatt stor suksess. Fra 2009 fikk WAT-HST kontrakt med Financial Sector Deepening Trust (FSDT), et nasjonalt fond i Tanzania, om støtte til et pilotarbeid på boligmikrofinans i kombinasjon med tekniske tjenester. WAT- HST har stått for mobilisering og tekniske tjenester, mens WAT SACCOS har gitt lån til boligforbedring i form av mikrofinans.

Boligbygging gjennom feltutbygging

WAT- HST fikk i 2013 tilgang på delevis rente- og avdragsfri kapital til boligbygging fra et internasjonalt fond (CLIFF/Homeless International). Målet er å bygge 700 boliger i året. WAT- HST kjøper opp rimelige tomteområder i utkanten av byen, etablerer enkel infrastruktur og bygger små oppstartsboliger på rundt 20 kvm. Dette skjer på vegne av organiserte grupper som har spart og kan ta opp lån til kjøp av sin første lille bolig. Boligene kan siden utvides.

Utbedring i uformelle boområder

Samtidig gir WAT- HST teknisk hjelp til beboere i eksiterende boområder som Hanna Nassif, nevnt over, hvor beboerne har fått borett, dvs at de ikke kan bli jaget bort. Det er særlig kvinner som er aktive og har stort utbytte av WAT- HSTs tekniske veiledning.

Shelter Norways støtte

Shelter Norway støtter utvikling og profesjonalisering av organisasjonen slik at WAT-HST kan yte nødvendige tjenester til fattige grupper og særlig kvinner. WAT HST har som målsetting å bli selvfinansierte.