Shelter Norway (SN) er en stiftelse som støtter fattige grupper i deres arbeid for å bedre  bolig og bomiljø, og således  skape en bedre framtid for seg og sin familie. Shelter Norway er den eneste norske organisasjonen innen utviklings-
samarbeid som har slum- og boligproblematikk som hovedfokus.