Shelter Norway (SN) var en stiftelse som støttet fattige grupper i deres arbeid for å bedre bolig og bomiljø, og således  skape en bedre framtid for seg og sin familie. Shelter Norway var den eneste norske organisasjonen innen utviklings-
samarbeid som hadde slum- og boligproblematikk som hovedfokus.

Stiftelsen Shelter Norway ble formelt nedlagt i 2017 og resten av innholdet er ikke oppdatert. Hjemmesiden beholdes inntil videre. Hilsen administrator May Sommerfelt