Shelter Norway sin årsberetning for 2015 er nå klar.

Les mer