Langsiktig støtte til jordskjelvofrene

Shelter Norway arbeider for å kunne bidra med langsiktig støtte til gjenoppbygging av boliger og boområder i Nepal.

Den 25 april 2015 ble Nepal rammet av et jordskjelv som målte 7,8 på Richters skala og som påvirker livene til åtte millioner mennesker i 39 distrikter, mer enn en fjerdedel av landets befolkning (kilde: FN).
Shelter Norway har gjennom flere år hatt kontakt med Lumanti – support group for Shelter, http://lumanti.org.np/cms/ en ikke-statlig og community-basert organisasjon i Kathmandu. De jobber tett med lokale, fattige lokalsamfunn over hele Nepal for å bedre boforhold, gi grunnleggende tjenester og etablere nærmiljøbaserte finansieringsordninger som kvinners spare- og lånekooperativer.

Når det internasjonale rampelyset har forlatt Nepal og denne tragiske ulykken, vil folket i Nepal har svært liten støtte til å gjenoppbygge hjemmene de har mistet. Nødhjelp gir en sårt trengt umiddelbar støtte, men pengene rekker ikke til langsiktig rehabilitering av et land som er så hardt rammet.

Lumanti ønsker samarbeid med Shelter Norway for å kunne rehabilitere samfunn og hus for de mest sårbare og fattige mennesker som har blitt rammet av jordskjelvet og de vil satse på å bygge opp igjen jordskjelvresistente hus og infrastruktur. Shelter Norway vil arbeide for at dette skal bli mulig.

Jordskjelv

Lumanti Nepal og SN har funnet tonen

Ms. Lajana Manandhar, Executive Director av Lumanti og May Sommerfelt, leder av Shelter Norway, har samtaler om mulig samarbeid på en konferanse i Stockholm for en tid siden.

Lumanti_Nepal