Stiftelsen Shelter Norway ble nedlagt i 2017.

Resten av innholdet er ikke oppdatert. Hjemmesiden beholdes inntil videre. Hilsen administrator May Sommerfelt