Tidsskriften Plan med fem siders artikkel om virksomheten i Shelter Norway

PLAN 12014

I tidsskriftet PLAN med tema “Uformelle byer – utfordringer fra Sør», forteller daglige leder over
fem sider om virksomheten i Shelter Norway.

Tidsskriftet PLAN er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan og regional utvikling. I årets første utgave; «Uformelle byer – utfordringer fra Sør», tar bladet i en rekke artikler opp ulike sider ved den økende urbaniseringen i Sør, slumbebyggelse og den «uformelle» byveksten. I et intervju – ”Uverdige boforhold- et globalt ansvar” – forteller her daglige leder over fem sider om boligutfordringene byene i Sør står overfor, om de uverdige boforholdene en milliard slumbeboere lever under, og hva Shelter Norway søker å bidra med.
Les artikkelen fra PLAN om Shelter Norway og daglig leder her:

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget og hele nummeret er tilgjengelig på Universitetsforlaget tidsskriftdatabase «idunn» (mot betaling): www.idunn.no