SN styremedlem forsvarer doktorgradsavhandling

Anders_Ese

PhD-kandidat Anders Ese forsvarer sin avhandling ”Uncovering the Urban Unknown. Mapping methods in popular settlements in Nairobi” for PhD.-graden ved AHO torsdag 6. mars

Disputasen vil foregå på engelsk med følgende program:
Prøveforelesning  kl. 10
Disputas kl. 12

Sted: AHO, Store Auditorium, Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Bedømmelseskomité:
– Winnie V. Mitullah, Institute for Development Studies, University of Nairobi
– Marion Walton, Centre for Film and Media Studies, University of Cape Town
– Henry Mainsah, Institute of Design, AHO (coordinator)

Les mer