Shelter Norway på besøk hos Nachu

Nachu_1

Utenfor Ruiru, en forstad til Nairobi, er tre boligkooperativer i ferd med å bygges. Shelter Norway har sammen med parter NACHU og Reall støttet dette arbeidet. Boligkooperativene utgjør til sammen 58 husstander, og har gitt nye hjem til 296 kvinner, barn og menn.

Nachu_2

En av kooperativene, Umgomo Mbega cooperative, er en kvinne-kooperativ. Cecilia er kooperativens leder. For to år siden – på slutten av året – flyttet hun hit med sine to døtre fra Mutumba Slum, som ligger ved siden av Wilson Airport i Nairobi sentrum. De ble tvunget til å flytte grunnet sikkerhetshensynene ved flyplassen. Kooperativen, som allerede var formet, fikk «nødhjelp» av NACHU. I løpet av 1 måned ble ledige tomter funnet utenfor Ruiru, og 20 midlertidige boliger reist. Familiene flyttet inn – akkurat i tide før jul!

Nachu_3

I dag har alle familiene bygget ut én kjerneenhet på hver sin tomt – ett lite hus som har oppholdsrom, soverom og toalett. Flere har bygget videre på enheten, som totalt kan bygges ut i fire omganger med flere rom og funksjoner. Mange har samtidig valgt å beholde det midlertidige «nødhjelpsbygget» på tomten ettersom det gir familiene flere rom og større fleksibilitet.

Nachu_4_Ny

Purity bor med mammaen og pappaen sin, en katt og sine to nyfødte tvillingbrødre i et slikt kjernehus. De sparer nå penger til å kunne bygge videre slik at familien skal få bedre plass. De har allerede startet med å grave ut grunnen til fundamentering. (Området ligger i et black cotton soil-belte. Black cotton soil ekspanderer når det regner, og er ustabilt. Det er derfor viktig med god fundamentering.)

Nachu_5

Kjernehusene har egen septiktank. (Når flere husstander kommer til ønsker kooperativen å samle avløpene i et felles septikksystem). Gråvann fra kjøkken og vask blir derimot resirkulert i egne tanker. Shelter Norway har støttet arbeidet med etablering av et enkelt, men effektivt system der gråvann renner i rør fra vask til en sort oppsamlingstank, delvis gravd ned i bakken. Her filtrerers vannet gjennom ulike lag med grus og silt. Det rensede vannet renner deretter over i en grønn tank, hvor beboere kan hente vann til planter og grønnsakshager.

Nachu_6

Elisabeth bor i et «model house» på toppen av åsryggen. Hennes hus er fullt utbygget, og hun jobber nå med beplantning av tomten. Ruiru ligger på en høyde, og her er ikke like frodig som i andre deler av Nairobi. Likevel har beboerene klart å vokse frem viktige grøntstrukturer i løpet av kort tid. Grønne overflater er med på å skape gode omgivelser for beboerne. Trær som vokser frem vil i løpet av neste år gi verdifull skygge og hjelpe til med å kjøle ned fellesområdene. Grønnsakshagene som kooperativen dyrker frem gir verdifull ekstrainntekt og fremskynder utbyggingen av boligene. Tomtene som ligger inntil hovedveien er satt av til næring: her har beboerene etablert kiosker som selger grønsaker til forbipasserende. For aktiviteten langs veien øker. I løpet av de siste årene har flere og flere flyttet til området i håp om et bedre og stablit liv i nærheten av Nairobi.

Nachu_7

Siprose Edihambu tilhører Razak Cooperative – på andre siden av veien for Umgomo. Hun bor for tiden i Kibera, Nairobis mest kjente slum, men flytter snart til det nesten ferdige huset sitt i Razak. Siprose jobber med Mitumba – brukte klær som importeres fra USA og Europa. Dette er en stor industri i Kenya. Siprose har spesialisert seg på barneklær. Hver dag kl 6 er hun på plass i Gikomba Market i Pumwani – like i nærheten av Nairobi sentrum – for å kjøpe sekker med klær fra distributrører fra Mombasa og Dar es Salaam. Deretter plukker hun ut de beste plaggene, tar dem med til Kibera, og selger dem fra en kiosk hun har der.

Siprose kommer til å fortsette med barneklærbutikken sin i Kibera selv om hun flytter til Ruiru. Reisen til og fra jobb blir lengre og dyrere, men hjemmet hennes – og den økonomiske og sosiale tryggheten som kommer med kooperativen – er viktigere. (Kanskje vil Siprose kunne åpne en butikk i Ruiru snart?)