Historien om Ngumo

Et av NACHUs medlemskooperativer, Ngumo Mbega, holdt til i slummen rett ved Wilson innenlandsflyplass i Nairobi.  Tidligere Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarseter besøkte dette kooperativet da hun var i Nairobi i april 2011. Kooperativet, som i hovedsak besto av enslige kvinnelige forsørgere, var veldig fattige og bodde under elendige forhold, men sparte hos NACHU for å kunne låne til hus og komme over i et bedre liv.

Rett før jul samme år kom bulldosere tidlig en morgen og raserte alt de hadde. Det var myndighetene som sto bak raseringen og ga som begrunnelse at det var et ledd i å sikre flyplassen fra terrorangrep fra den somaliske Al Shabab militsen. Raseringen rammet flere byområder og var svært omstridt.

Det var kaldt på denne tiden av året og det regnet. Beboerne ble stående uten tak over hodet og fikk rasert det lille de eide. De var forfrosne og paralyserte da NACHU besøkte de samme dag.

ngumo_2

NACHU var svært opprørt over det som hadde skjedde, og satte i gang en aksjon for å skaffe penger til midlertidige boliger. Med kooperativets spare-penger fikk de kjøpt et stykke land i utkanten av Nairobi. Med midler fra samarbeidspartnere i nord satte NACHU opp små enkle hus i stålplater som fungerte som tomannsboliger med 15 kvm på hver familie.  Da NBBL (nå Shelter Norway) besøkte kooperativet i mars 2012, var de svært takknemlige for at de hadde tak over hodet og for den hjelpen de hadde fått.

NACHU har siden bidratt til at de har fått lån til permanente hus i samme område som de  flytter til i disse dager.
ngumo_1