Historien om Beatrice

Beatrice Lugendo er en ung kvinne på 31 år i Dar-es-Salaam i Tanzania. Hun bor alene og prøver å overleve på sin lille virksomhet.  Hun lager mat, som hun selger på et marked i nærheten. Hun har først spart, for så å kunne ta et lån i WAT-SACCOS (Saving- and Credit Cooperative) og kjøpte en liten tomt.  Da hun hadde tilbakebetalt lånet, begynte hun å spare til bygging av hus. Hennes drøm var å bygge et kjerne-hus med to rom på 25 kvm. Da hun ble vurdert for lån, hadde hun ikke betalingsevne til å bygge to rom, men kun ett. Hun ville likevel gjerne gå i gang med dette. På grunn av familieproblemer og svært vanskelige boforhold, ble hun nødt til å flytte inn på det ene rommet før det var ferdig. Men hun sa: ”Selv om dette rommet ennå ikke er ferdig, er jeg glad for å kunne bo her fordi det er mitt eget hus, som jeg vil bygge ut trinnvis ved hjelp av små lån og med inntekter fra min lille virksomhet.”  WAT spurte henne hvilken strategi hun bruker for å sikre at lånet blir tilbakebetalt hver måned. Hun sa at hun har en liten boks, hvor hun  legger penger hver kveld etter stengetid for virksomheten. Boksen rører hun aldri før helt på slutten av måneden. Da tar hun ut 200 kr og betaler til WAT-SACCOS.
(Tilpasset fra WAT’s  egen fortelling)

beatrice-img1 beatrice-img2