NACHU BESØKTE SHELTER NORWAY OG DET NORSKE BOLIGSAMVIRKET

delegasjon_nachu_norge
delegasjon_nachu_usbl_norge
National Co-operative Housing Union (NACHU) fra Kenya er på samme måte som NBBL, et landsforbund for boligkooperativer. Samtidig driver NACHU byggevirksomhet som norske boligbyggelag og har en egen spare- og låneordning. Disse virksomhetene er nå så omfattende at NACHU planlegger å opprette datterselskaper for å redusere risikoen for landsforbundet. Det var i denne sammenheng de var i Norge for å lære av det norske boligsamvirket. I programmet inngikk samtaler med NBBL, besøk og orienteringer i OBOS og USBL, og et to dagers besøk hos BOB i Bergen. NACHU ga uttrykk for stor tilfredshet med besøkt, at det de lærte styrket deres egne planer og at etter å ha sett hvordan dette fungerer i Norge, var det mye lettere å gå til bake til styret og medlemmene i Kenya og forklare og forsvare den omstruktureringen de nå står overfor. Det ble også klart at av samtlige land som NACHU har kontakt med (UK, Canada, Sverige m.fl) er det norske boligsamvirket mest lik den modellen de nå utvikler i Kenya. Det blir derfor overordentlig viktig framover å holde kontakten og samarbeidet mellom Kenya og Norge.

NACHU bygger rundt 500 boliger i året for fattige og lavinntektsgrupper og har som mål å øke dette til 1000 boliger. Å bygge boliger i Kenya er minst like krevende som i Norge. Organisasjonen må kjøpe tomteområder i hard konkurranse med andre utbygger, og har en ekstra utfordring ved at de må finne områder som kan bygges ut til en pris som de fattige har råd til. Disse områdene blir liggende lenger og lenger utenfor storbyer som Nairobi, mangler vann og avløp og til dels brukbare veier. Det må på vanlig «norsk» måte fremmes utbyggingsplaner og byggemeldinger i et tungt byråkrati og foretas miljømessig konsekvensanalyser som må godkjennes av myndighetene. Utbygger, her NACHU, må finne løsninger på vann og avløp. I tillegg til dette må fattige få hjelp til å organisere seg i borettslag eller boligkooperativer og spare opp en egenandel før de kan få lån hos NACHU til den første oppstartsboligen på rundt 20kvm. ( Kun noen få prosent av befolkningen får pantelån i bank.)