Delegasjon fra ZINAHCO Zimbabwe på besøk hos Shelter Norway

ZINAHCO: Zimbabwe National Association of Housing Cooperatives.delegasjon_zinahco

En delegasjon fra boligsamvirket i Zimbabwe besøkte Shelter Norway i forrige uke som ledd i det på-
gående utviklingssamarveidet med Shelter Norway. Hensikten med besøket var å bli kjent med og lære av det norske bolisamvirket. De hadde et tett program med foredrag og besøk. I NBBL fikk de orientering om Norges boligpolitiske historie og bolikooperasjonens betydning av viseadministrerende direktør Tore Johannesen.

I OBOS traff de informasjonsdirektør Åge Pettersen og fikk en gjennomgang av OBOS sin historie og i
Usbl traff de administrerende direktør Knut Sannem og fikk gjennomgang av Usbl’s oppbygging og historie. Delegasjonen besøkte boliområdene Lambertseter, Haugerud, Lysejordet og byfornyede gårder i Theresegate og møtte beboere og representanter fra borettslagenes styrer.

Siste dagen besøkte de NORAD som var imponert over hvor mye ZINAHCO faktisk hadde fått til i Zim-
babwe med sine 197 medlemslag og over 10 000 medlemmer. NORAD spurte bl.a hvorfor de da trengte samarbeid med Shelter Norway, og ZINAHCO svarte overbevisende at det var nettopp utviklingen av boligsamvirket i Norge som viste vei for ZINAHCO, for hvordan de skulle utvikle seg videre for å løse det enorme boligbehovet i Zimbabwe.

Samarbeidet med ZINAHCO støttes av NORAD og norske boligbyggelag.