BOB øker støtten til Shelter Norway

BOB øker bidraget til Shelter Norway de kommende årene.

BOB har besluttet å øke bidraget til Shelter Norway med 100% for årene 2015 og 2016, dvs. en økning fra kr. 100 000 til kr. 200 000,-. BOB ønsker med dette å vise sitt ansvar i henhold til samvirkeprinsippene (hjelp til selvhjelp, eget ansvar, demokrati, likhet, rettferdighet, solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre) for de som forsøker å skape seg et verdig liv gjennom å bedre sin bosituasjon.

BOB er en av stifterne av Shelter Norway, og følger utviklingen av arbeidet nøye gjennom styrerepresentasjon. Shelter Norway har et nært samarbeid med nasjonale boligorganisasjoner i tre land og BOB er imponert over at boligbyggeprogrammet til organisasjonene følger den planlagte utviklingen. Det bygges nå til sammen rundt 1000 boliger i året.

BOB og Shelter Norway oppfordrer herved andre boligbyggelag til å delta i Shelters arbeid for å skape verdige boforhold for de som strever i Kenya, Zimbabwe og Tanzania.

Les mer om samarbeidet her